logo

tidslinje tekster galleri kunstnere diverse forside
Grasgruppa var så mye mer enn 15-20 billedkunstnere som lagde politiske silketrykk
på et fellesverksted i Oslo i begynnelsen av 70-åra.
Gras-verkstedet var også et samlingssted der nye ideer og strategier ble diskutert, og satt ut i livet. 
På en rekke områder har aktiviteten og diskusjonene i Grasgruppa hatt  betydning for utviklingen innen billedkunstfeltet: - mer slagkraftige fagorganisasjoner - bedre stipend- og vederlagsordninger - breiere kunstutdanning - og større frihet i kunstnerisk uttrykksform.

Dette nettstedet har som mål å gi et bredt bilde av Gras.


......sist endret 26.09 2017

webmaster - Bjørn Melbye Gulliksen           E-post: bjoernmg A online P no