logo

tidslinje tekster galleri kunstnere diverse forside

Morten Krohg

Kronologisk oversikt
skippergata sidebld.1

sidebld.2


mote1970


sidebld.3
sidebld.4

tusenlappen-lovebakken


sidebld.5

rod1.mai

sidebld.6


1959
    De første kunstnerne flytter inn i et kondemnert hus i Skippergata (eg. Rådhusgt. 5) i Oslo. (Ole Rinnan, Pål Kvevik, Willi Storn). I Skippergata vokste det fram et radikalt og ledende miljø. I 1961 flyttet Kleiva, Radlgruber, Sørensen inn, foruten Jon Risan, Ørnulf Opdahl, Håkon Sande, Brit Fuglevaag. Det var her de første diskusjonene om ny organisasjonsstruktur begynte i 1963. Året etter lanserte Kleiva ideen om vederlag for utstilling.

1965
         Kulturrevolusjonen i Kina starter. Kjartan Slettemark utstiller Vietnam-billede i monteren foran Stortinget. Billedet ødelegges med øks. Solidaritetskomiteen for Vietnam blir dannet i desember.

* Rolf Rude, formann BKS 64-67, utarbeider de første planene for en ny fagorganisasjonsstruktur. Krohg (medlem BKS) samarbeider med Rude.
* Okt.-des.: Generasjonsutstilingen "14" i Stavanger og Oslo. BI. a. Siri Aurdal, Kleiva, Krohg, Radlgruber, Sørensen.

1966
         Mao Tse Tungs tanker vinner oppslutning i SUF. Che Guevara drept i Bolivia. Fascist-kupp i Hellas.

* Utstilling i Oslo Kunstforening: Aurdal, Kleiva, Opdahl. Som katalogforord ble brukt intervju med James Rosenquist om bildet F 111. (Am- Pop-Art).
* Krohg blir formann i Kunstnernes Hus. Raaen blir formann i UKS.
* Sørensen og Rudlgruber blir henholdsvis medlem og varamedlem av tilsynsrådet i Kunstnernes Hus 1967.
* Rolf Rude i spissen for fraksjon i arbeid med ny organisasjonsstruktur. Tore Haaland, Kleiva, Krohg, Raaen. BKS forsøker å overta initiativet. Konkurrerende fraksjon dannes.
* «Sørensens venner» stiller ut som gruppe på Høstutstillingen. BI. a. Kleiva, Jarlum, Storn, Radlgruber, Sørensen, Siri Aurdal.

1968
         «Mai.opprøret" i Frankrike. Student uroligheter i VestTyskland, USA, Japan bl. a. Tsjekkoslovakia okkupert i august. 16. mars: Massakren i Song My.

* Landsforening Norske Malere dannes. Plattformen blir kompromiss mellom de to fraksjonene.
* Mars: Radlgruber/Krohg mot kunstnerstemmeretten. Antall stemmeberettigete under 30 år: 2. Over 40 år: 245. Samlet hadde 287 kunstnere stemmerett.
* 18 kunstnere med Radlgruber/Kleiva i spissen, oppfordrer til boikott av Høstutstillingen. I initiativkomiteen satt også Knut Rose og Bård Brodersen. Sørensen var blant underskriverne. Dette ble innledningen til en langvarig kamp mot BKS, stemmeretten, Høstutstillingen og statens kunstpolitikk.

1969
         Streik på Norrbotten Jernverk, viktig svensk kulturaktivitet til støtte for streiken. Ho Chi Minh dør.

* Storeide, Storn og Per Bjerrefjord lager miljø-utstilling i Skien, med plast, jord, bilvrak, avfall, 15-20 ungdomsmusikere etc. Utgangspunkt for Storns «Coca-Donald-utstilling» senere.
* Februar. Kunstseminar på Høvikodden ender i skandale. Kleiva, Storn, Lasse Grundt aksjonerer mot seminaret, idet Erik Egeland fra Morgenbladet skal holde sitt innlegg. Storn fikk 500 kr. i bot for å ha trukket ned buksene i protest.
* Februar: Kulturprogrammet «Epoke» i TV, forårsaker ny skandale. Deltagere: Astrid Eidsbø, Tore Haaland, Kleiva, Krohg, Radlgruber. Krohg anklages i pressen for å ville svi av Nasjonalgalleriet. Siterte det futuristiske manifest fra 1909: «Brenn museene!»
* Sørensen blir formann i UKS.
* Mars: Radlgruber, Krohg og Torsten Rusdal samler protestunderskriftene og lager kronerulling til dekning av Storns bot. 108 bidratgsytere. De oppfattes som undergravere av rettsbevisstheten i Aftenposten (Politimester Gjerde). Krohg blir æresmedlem av Dusteforbundet.
* Våren 69 var flere av de senere Gras-kunstnerne involvert i ungdomsaksjonen «Et sted å være» på Vaterland skole. Utviklet seg til sosialistisk kulturverksted for ungdom. Storn og Kleiva lagde silketrykkverksted. Sosialistisk Kulturfront ble stiftet med bl. a. Bjørn Nilsen og Krohg i styret. Nedlagt høsten samme år.
* Mars-mai: Tilsynsrådet i Kunstnernes Hus aksjonerer for å fjerne Krohg som direksjonsformann. Krohg og resten av direk sjonen må gå av i mai. UKS protesterer med mistillitsforslag mot rådets formann Knut Frøysaa. Fremmet av Arne Sørensen 2. juni.
* Mai-juni: Aksjonen for studentenens medbestemmelse ved professoransettelser på Statens Kunstakademi. 9 søkte professorater i siste liten, for å presse fram offentliggjøring av alle søkere. BI. a.: Kleiva, Raaen, Krohg, Radlgruber, Kjær, Tore Haaland. Studentene aksjonerte og innstilte Kleiva. Liste med 65 underskrivere ble organisert til støtte for studentenes krav.

         SF bryter med SUF(ml). SUF(ml) danner studiegrupper på marxistleninistisk grunnlag.

* August: Kleiv, Kjær, Storn, Radlgruber, Krohg, m. fl. danner «aksjon kritiker». Demonstrasjon utenfor Høvikoddden ved åpningen av den 10de internasjonale kritikerkongress. Aksjonen knyttes til Sosialistisk Kulturfront. Oppropet, forfattet av Andres Kjær, ble lest opp for kongressen.
* August/sept.: Storn lager utstillingen «Coca-Donald samfunn - ikke ta meg», i UKS. Environments, happening, gratis utdeling av grafikk etc. Gateteater, bl. a. med forestillingen: «Valgmøte - Storn som statsminister».
* Pax forlag utgir Pax-grafikk med bl.a. Kleiva, Stom og Krohg.
* Første Sørlandsutstilling arrangeres. Initiativ: Brune, Krogstad.
* Sept.: Demonstrasjon foran Kunstnernes Hus, mot statens kunstpolitikk og Statens Kunstutstilling. Plakater og løpesedler. I hovedsak senere Gras-kunstnere bak initiativet, som var en fortsettelse av 68-boikotten.
* Okt.: «Kristiansand-utstillingen», i Christiandsands Kunstforening. Transparenter, løpesedler, environments, happenings, ungdomssamlinger, maling av FNL-flagg på gatene, en mindre ungdomsokkupasjon av domkirken. Voldsom pressedebatt i flere mnd. Antall besøkende tilsvarte de siste 5 år sammenlagt. Alle deltagere ble med i Gras-gruppa.
* Kristiansand-etterspill: Storn og Krohg anmeldes til politiet av Anders Lange. Storn for 2 og Krohg for 1 utstilt arbeide. Storn får bot på kr. 500. H.r.adv. Jens Chr. Thune engasjeres. Politiet henlegger saken.
* Kleiva, Storn, Kjær, Brune, lager silketrykkverksted i Hjelmsgate-kollektivet.
* Gyldendal utgir boka: «Kunst for menneskene eller museet?». Blant de 11 bidragsyterne var: Storn, Kleiva, Radlgruber, Raaen, Krohg.
* Kleiva trykker 1ste.maiplakat. Tekst «Revolusjon er løs følg på!» Plakaten ble båre i Rød Arbeiderfronts 1ste.maitog året etter.

1970
         En rekke «ulovlige» streiker: bl. a. Sauda, Odda, Norgas, Osio Sporveier. Folkefronten med AI/ende seirer i Chile.

* I overgangen 1969/70 dannes Gras-gruppa i Hjelmsgate. Storns opprinnelige ide var å lage en avis. En rekke av «protest» kunstnerne fra 60/69 inviteres med. Navnet, som var Kleivas påfunn, var egentlig en midlertidig «arbeidstittel».
* «Aksjonen for faglig demokrati» sender ut oppfordring til boikott av valg på BKS, i protest mot stemmerettsordningen. 11 kunstnere sier opp stemmeretten sin. Man går inn for medbestemmelsesrett for enhver kunstner, ved frivillig medlemskap i faglige organisasjoner. Undertegnet av Radlgruber, Krohg, Kleiva, Tore Haaland.

         MLG dannes på vårparten, og blir ledende' partibyggende or. ganisasjon for ml-bevegelsen. Lars Roar Langslet skriver artikkel mot politisk kunst i Morgenbladet: «Den burde overlates til politiske medarbeidere(og ikke avisenes kunstkritikere)».

* Mars: «Aksjon for faglig demokrati» sender ut løpeseddel og samler underskrifter til støtte for kravet om ny organisasjonsstruktur. Undertegnet av Eva Lange, Kjær, Krogstad, Victor Lind.
* UKS vårutstilling 1970. Utstillingen var uten jury. 166 og i 69/70 var det askjoner i UKS mot elitekunst og jury-velde, med ujuryerte utstillinger og liberale opptaksvilkår. Bak dette sto bl.a. Lind, Krogstad, Arne Bendik Sjur og Radlgruber. Juryen kuttet snorene på innsendte pakker og tok inn alle søkere.
* April: Paneldebatt i Kunstnernes Hus. Arrangør UKS. «Hvem bestemmer hva som er kunst i Norge idag?» Panelet besto bl.a. av: Knut Frøysaa, Per Hovdenakk, Gunnar Janson, Knut Berg Morten Krohg og Victor Lind. Kraftig debatt om elitestrukturen i norsk billedkunst og BKS-systemet. Før møtet regnet man ca. 500 billedkunstnere i Norge. Etter møtet ca. 1000. En rekke Gras-kunstnere var med.
* Mai/juni: Kampen om Nordisk Ungdom biennale i Kunstnernes Hus. 27. mai ble 3. danske deltagere fengslet for pornografi og oppfordring til ulovlige handlinger. BKS beklaget og tok stilling for politiet. 3 av 5 norske deltagere, bl.a. Lind og Krogstad, trakk seg. Gras mobiliserte protester og stengning av avdelinger. Nesten hele utstillingen ble stengt av. BKS truet med politianmeldelse. Deretter med å gjøre slutt på de nordiske ungdomsbiennalene. Det ble den siste. Gunnar Janson, formann i Kunstnernes Hus, var først ute med protest. Dagen etter ble han fulgt av 58 kunstnere. Krogstad, Lind, Krohg var aktive i pressedebatten som varte en måned.
* Mai: Gras flytter inn i lokaler i Chr. Krohgsgt.28. Oslo kommune ga økonomisk støtte. Per Kleiva bestilte stort silketrykkbord på avbetaling for gruppa, i løpet av sommeren.
* Sept.: Den første, og største Gras-utstillingen. Trondhjem Kunstforening inviterer Gras til å lage utstillingen «Miljø 70», som p.g.a. uteblevne tilskudd ble til utstillingen «Kulturpakken 70 - en gave til Trondheim by». Hele utstillingen ble bygget opp på stedet, med ««miljøer» 'stort sett med politisk innhold. Storn lagde lekerom for barn. De fleste Gras-medlemmene var med. Tor Esaissen og Liv Trygstad deltok også. Kunstforeningensborgerlige styre ble dypt sjokkert. De reagerte med å avsette sin intendant, Trygve Neergård.
* Willi Storn holder utstilling i Trondheim, bygget på «Coca Donald-utstillingen». Maler FNL-flagg foran Adresseavisens dør, med teksten «Seier for FNL, seier for folket».
* Storn holder «utsalg» i Moss Kunstforening. Kr. 25 pr. trykk.

         Desember: Vestfos Cellulose går konkurs. 250 blir oppsagt. Utgangspunkt for teaterstykket «Svartkatten».

1971
         Marxist-Ieninistisk Front (MLF) bryter ut av NKP og slutter seg til MLG. Regjeringen Borten sprekker. Arbeiderpartiet danner ny regjering med Bratteli som leder.

* Kjær lager plakaten til teaterstykket ««Svartkatten».
* Kjær kjøper skolehus ved Krødern. Stedet blir samlingspunkt for radikale kunstnere i en periode.
* Febr.: Tor Esaissen arrangerer bedrifts utstillinger. På Nobø fabrikker blir 1 bilde sensurert vekk av bedriftsingeniøren. (Krohg.) Hele utstillingen fjernes i protest. Blant de 8 utstillerne var Kjær, Brune, Storn, Kleiva, Krohg.
* På generalforsamling i UKS reises vederlags-saken av Kleiva. Plan/utredning var foretatt av Brune etter diskusjoner i Gras.
* Victor Lind velges inn i direksjonen i Kunstnernes Hus.

         Dag Solstad utgir «Arild Asnes».

* Mars: Krohg utstiller silketrykk-serie på Kunstnerforbundets grafikkvegg. Kunstnerforbundet reagerer i brev mot spredning av politiske trykksaker i forbindelse med utstillingen.
* Mars: Kunstseminar på F.15 i Moss. Kleiva og Krohg vekker oppstyr med kritiske innlegg mot kunstens og kunstmuseenes funksjon. Forfekter ideen om minimumslønn for kunstnerne.
* Gras låner dyptrykkpresse, som i hovedsak blir Arne Sørensens arbeidsplass. Stensilmaskin kjøpes inn. Foruten løpesedler og Gras-trykksaker, ble Albania-nytt trykt i Gras en periode.

         Folkebevegelsen mot EEC aktiviseres, holder landsmøte i mai. AKMED dannes.

* Gerilja-Iøpeseddel mot politikken i Bondelaget. Trykt for Steinar og Alan Christensen i Sunnfjord. .
* Politisk studiesirkel starter i Gras, ledet av Bjørn M. Gulliksen. Sirkelen er frittstående, men bruker MLG's materiell. Gras får politisk plattform. Gras skal være et uavhengig, sosialistisk fellesskap.
* Radlgruber, Olav Orud, Eva Lange velges inn i UKS lovkomite og skal samtidig ta for seg opptakskriteriene. Eva Lange lanserer ideen om aktivitetskriterier.
* Sept. Kulturkonferanse på F.15 i Moss. Bjartmar Gjerde ble berømt for uttalelsen om at billedkunstnere ikke trengte forhandlingsrett med staten. Det har de, hver og en med sine oppdragsgivere. I panelet bLa. Lind, Stornes, Pål Hougen, Bjørn Nilsen. Publikum fikk ikke stille spørsmål, og mange gikk i protest.
* Nov.: Fagpolitisk møte i Gras. Førte til begrensning av virksomheten i forskjellige styrer, og mer planlagt bruk av felles krefter i fagpolitikken.
* Nov.: Victor Lind utstiller på Kunsterforbundets grafikkvegg. Lind snudde opp ned på vanlige prisoppgaver i katalogen, og viste hvor stor del av utsalgsprisen som tilfalt kunstneren. Kunstnerforbundet forsøkte å inndra katalogen. Gras protesterer med løpesedler og stand foran lokalene. Harald Flor støtter opp i «Dagbladet».
* Gras-seminar på Krødern hos Kjær, omkring politisk kunst. Seminaret ble ledet av Egil Storeide. Noen kunstnere utenfor Gras ble invitert bLa. Jorunn Kjeidsby, Tor Obrestad, Marianne Hølmebakk.
* Des.: Arvid Pettersen trykker på Gras. Blir senere medlem.
* Des.: Asle Raaen holder appell i Stavanger, på FNL s 10 års dag.
* Des.: Lind og Krohg innleder på AKMEDs kulturarbeiderkonfranse i Oslo, om EEC og kulturen.
* Des.: Presentasjon av Gras-grafikkmappe. 14 silketrykk, pris kr.1500. Mappable trykt i 100 eksemplarer og skulle gi penger til verkstedsdriften. Utstilt i Oslo, Bergen, Hamar, Skien. Hensikten var å nå ut til «folket», men dessverre var det stort sett bare institusjonene som kjøpte. (BLa. Nasjonalgalleriet.)
* Okt. Lange og Kleiva deltar i utformingen av «Kunstnerkår» utstillingen i UKS.

1972
         EEC motstandere i DNA lager AIK i januar. Musikklaget Samspill dannes. Tor Obrestad utgir «Sauda, Streik!»

* Januar: AKMED trykker opp som stensil: «EEC og norsk kulturliv», innledninger av Lind og Krohg.
* Første kombinasjon av dikt og bilde på Gras: Anders Kjær/Stig Holmås «Tenke på imorgen. (Til en fengslet kamerat».
* Januar: Gras-utstilling i Haugesund Billedgalleri.
* Marit Wiklund lager forsider og illustrerer tidsskriftet Profil.
* Radlgruber lager bokomslag for Oktober Forlag. Han fikk honorar.
* Jan./febr.: Gras-utstilling på Hellerasten skole, Kolbotn. Storns «EEC-kalender» og Krohgs "Om å investere i U-land» forsøkt refusert. Trykkene ble til slutt utstilt, men bare for voksne om kvelden.
* Brune blir medlem av styret i Norske Grafikere.
* Gulliksen blir medlem av styret i UKS.
* Willi Storn, Per Kleiva har store separatutstillinger i Oslo Kunstforening.
* Jan./febr.: Gras-medlemmer holder innledning om EEC og kulturen i forskjellige fora.
* Febr.: Gras trykker stensilerte gerilja-Iøpesedler mot EEC. Brukt ved T-bane stasjoner o.1. Ja-kampanjens reklamer med endret tekst.

         Kvinnefronten dannes.

* Storn forsøker opplag med offset-grafikk i farger. Ingen eks. solgt. Tap: kr.6000.
* Gulliksen og Kleiva leder politiske grunnsirkler for kulturarbeidere.
* Endel av Gras-medlemmene lager offset-plakater for AKMED.
* Raaen trykker Nei til EEC-gensere på Gras. Genserne er med på Gras-utstillinger og overskudd av salg går til AKMED.
* En rekke Gras-medlemmer lager plakater, mot EEC og Vietnamkrigen. Plakatene klistres opp under nattlige aksjoner fra Oslos utkant og inn til sentrum. Også folk utenfor gruppa deltok. 13 tilfeller ble folk anholdt.
* Plakataksjon mot EEC. 2 arrestert, den ene mistenkt for innbrudd i Oslo sentrum. Ingen fikk bøter. I oppsummering vises det til at bøter skal betales av bøte-kasse i Gras, og at bøter over kr.100 ikke godtas.
* Plakataksjon mot EEC. 1 lag ble forfulgt av politiet og stoppet på Drammensveien, mistenkt for innbrudd i Sandvika. Ingen bøter. Politiet godtok at kunstnere pleide å reise rundt midt på natten.
* Gulliksen trykker Nei til EEC-plakat. 1000 kr.seddel med bilde av Bratteli og Willoch. Utstilt som byens bilde i monteren foran Stortinget. En av de mest populære EEC-plakatene fra Gras.
* April: Krohg og Håkon Stenstadvold innleder mot og for EEC på Statens håndverks- og kunstindustriskole.
* April: Møte om EEC og kulturen på Munch-museet. Arrangert av billedkunstnere mot EEC, som hadde sine røtter i Gras og i UKS-miljøet. Kleiva og Lind holder innledningene. Deler av materialet trykkes i UKS-informasjon i juni. Bjørn M. Gulliksen lager plakaten. Teaterstykket «Svartkatten» ble spilt.
* Vederlag for visning av kunst reises som sak i Norske Grafikere av Brune.
* Gras-utstilling i Moss Kunstforening. Trykk, plakater, EEC-gensere 0.1.
* Lind trykker «Hjelpestikkene». Trykket ble svært kjent. Det ble presentert som midtsideplakat i Profil i 1976 og etterpå kritisert som «venstristisk» i Klassekampen og Profil.
* Kleiva trykker 1.ste mai-plakaten «Ein vakker morgon», med rød fane over blomstereng. Også brukt som forside på Profil. Den mest kjente 1.ste mai-plakaten fra Gras.
* Egil Storeide trykker plakat for den første kunstnerseksjonen i Rød Arbeiderfronts tog.
* Mai: Gras trykker opp Linds foredrag: «Kunstnere og Fellesmarkedet», Kleivas foredrag: «Om fellesmarknaden og norsk kunst og kultur», Krohgs foredrag: «Om EEC generelt og norsk kunst og kulturs stilling spesielt», Kjærs foredrag (holdt i Danmark): «Frihet og kommunikasjon (om billedkunstens vilkår under kapitalismen)».
* Mai: En rekke offset-plakater trykkes opp for Faglig 1.ste Mai Front. Fra Gras deltar bLa. Kleiva, Storn, Krohg.
* Gras lager diktplakater i samarbeid med Norsk Forfattersentrum. Trykkes i offset.
* Raaen blir AKMED's kontaktmann for kulturelle innslag. Reise på turne på Vestlandet med Jorunn Kjeldsby og Helge Pran. Raaen holdt de politiske apeliene.
* Gras trykker postkort mot EEC. Trykket som silketrykk og solgt til inntekt for EEC-motstanden.
* Juni: Plakataksjon mot EEC. 7 Gras-medlemmer arrestert. Bøter på 200 kr. Etter protester og forhandlinger ble bøtene satt til 100 kr.
* Bjørn M. Gulliksen og Siri Aurdal leder studiesirkel om EEC.
* Juni: Gras lager løpeseddelom John Heartfield-utstillingen i Kunstnernes Hus. Krohg holder innledning i Kunstnernes Hus 21. juni og skriver artikkel om Heartfield i Profil.
* Juni: Krohgs plakat: EEC truer sjølråderetten, fordømmes i Aftenposten som siste nytt i EF-skremsler fra venstre-siden.
* Gras-utstilling på Kongsberg. Utstillingsvederlag ble forlangt, og presset fram med trussel om boikott.
* August: Storns utstilling: «Spør folket - Folket svarer nei», i Oslo Kunstforening.
* Victor Lind ansettes som lærer i silketrykk ved Statens Kunstakademi.
* Sept.: Unge Kunsternes Samfund lager utstillingen: «Billeduttrykk i EEC-kampen». Folkebevegelsen nekter «sine» kunstnere å delta på samme arrangement som «AKMED-kunstnere». Katalogforordet ble skrevet av Nicolai Geelmuyden, Lind og Bjørn M. Gulliksen. 25 kunstnere deltok med 94 arbeider.

         Folkeavstemningen om Norsk medlemskap i EEC.

* Willi Storn trykker seiersplakat: «Gratulerer med seieren over EEC!»
* Sept./okt.: Raaen reiser til København med rester av det norske materialet mot EEC-medlemskap, og agiterer videre på Strøget.

         Danmark blir medlem av EEC.


* Okt.: Lind deltar i arbeidet med oppstarting av Kunstnernes Materialutsalg.

1973
Militærkupp i Chile. Allende myrdet. Victor Jara torturert og myrdet 15. september. SV dannes i april. AKP-ml dannes i februar.

* Arbeidsgruppe med utgangspunkt i Gras arbeider som fraksjon og påvirker debatten om ny fagorganisasjon for billedkunstnere. Brune og Lind særlig aktive med innledninger og utredninger. Også Anne Fenger og en fagforeningsmann fra Nyland i Oslo var med i denne gruppen.
* Frans Faber, Anne Fenger, Ingjerd Dillan, Elisabeth Haarr trykker på Gras. Anne Fenger trykker 1ste mai plakat. Elisabeth Haarr trykker plakat for Kvinnefronten.
* Victor Lind, stor separatutstilling i Oslo kunstforening.
* Plakatserie bygget på pressereportasjer. Målsetting: Avsløre kapital kreftene og imperialismen. Bjørn M. Gulliksen, Dag Thorkildsen, Morten Krohg, Willi Storn, Asle Raaen.
* Raaen blir formann i Norske Grafikere. Gulliksen formann i UKS. Wiklund med i styret i Billedhoggerforeningen.
* Juni: Honorarkomiteen, nedsatt av BKS legger fram sin innstilling. I komiteen bl.a. Gulliksen - formann, Lisa Haarr, Brune, Olav Orud.
* Det nedsettes utvalg for gjennomføring av Honorarkomiteens innstilling og forhandlingskrav med Staten. Gulliksen formann 1973. Brune formann fra 1974.
* På vårparten deles formelt de 22 medlemmene i Gras og Nora/Gras. Forberedelser til deling av gruppa, med flytting av den ene delen til nye lokaler på Nora Fabrikker i Maridalsvn.
* Diskusjoner om Gras-gruppas framtid. Storeide og Krohg foreslår verkstedet åpnet som fellesverksted under ledelse av Gras.
* Innkjøp av Lito-presse, som lagres i påvente av nye lokaler. . På sommeren overføres hele verkstedet til lokalene på Nora fabrikker. Gruppa engasjeres i oppussing og nyoppbygning av verkstedet. Lokalene i Chr. Krohgs gt. tilbys tekstilkunstnerne, som ikke tar dem i bruk.
* Aug./sept.: Krohg ansettes som hoved lærer ved Vestlandets Kunstakademi i Bergen. Raaen flytter til Ringerike.

         Plateselskapet Mai dannes i oktober.


* Høsten 73 går Nora/Gras over til å bli andelslag. Gras har i reaIiteten opphørt som gruppe og oppløses formelt over nyåret. Verksted og utstyr går over til et åpent verksted som beholder navnet.
* Ett år etter oppløsningen av Gras, des.74, startes NBFO. Flere fra Gras var meget aktive i de forberedende møter og konferanser. 4 av 11 styremedlemmer/varamenn i interimstyret var fra Gras. Lind som formann, ellers Kleiva, Brune, Krohg. Eva Lange var med og tok initiativet til Kunstneraksjonen 74 hvor Lind senere ble formann. Gulliksen kom med i NBFO-styret i 1976, hvor han var daglig leder/formann fra 77-82.
* Eva Lange formann i UKS 74-75, senere fulgte Storeide 76-78 og Wiklund 78-79.

30april1975
Siste plakat-aksjon i Gras-tradisjon var i Bergen natt til 1.ste mai 1975, for å feire Vietnams seier 30.april. 14 studenter og kunstnere klistret opp en 4-fargers seiersplakat laget med en av de gamle filmene fra Gras-plakater. Plakaten ble laget av Haarr/Krohg og trykt kollektivt. 2 ble arrestert, men ingen bøtelagt.

underarbeid


webmaster © 2008 Bjørn Melbye Gulliksen           E-post: bjoernmg A online P no